Bài giảng Hệ điều hành - Chương II: Tổng quan về hệ điều hành Windows

pdf 47 trang hapham 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hệ điều hành - Chương II: Tổng quan về hệ điều hành Windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_ii_tong_quan_ve_he_dieu_hanh_w.pdf

Nội dung text: Bài giảng Hệ điều hành - Chương II: Tổng quan về hệ điều hành Windows

 1. www.proskills.vn CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Email : doquangtrang@gmail.com
 2. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC KHÁI NIỆM ¾ Phầncứng(Hardware) là gì ? - Là các thành phầnvậtlýcủa máy tính, hay nói cách khác là các thành phầnmàta sờ vào đượcbằng tay, VD : Bàn phím, chuột ¾ Phầnmềm(Software) là gì ? -Làtậphợpnhững lệnh hướng dẫn máy tính hoạt động hay nói cách dễ hiểulànhững gì chúng ta không sờđượcbằng tay, VD: MS Word, Excell . Email : doquangtrang@gmail.com
 3. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC KHÁI NIỆM ¾ Windows là gì ? -Làphầnmềmhệđiềuhành của hãng Microsoft. -Cógiaodiện đồ họa thông qua các hệ thống cửasổ lệnh (Windows command) Email : doquangtrang@gmail.com
 4. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC KHÁI NIỆM ¾ Chứcnăng cơ bảncủaHệđiềuhànhlàgì? 9 Điềukhiểntấtcả hoạt động của máy tính và các thiếtbị ngoạivi. 9 Đóng vai trò là người thông dịch, cầunốigiữa ngườisử dụng và máy vi tính. Email : doquangtrang@gmail.com
 5. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC KHÁI NIỆM ¾ Hệđiều hành Windows : Là hệđiềuhànhđatácvụ, có nghĩalànócóthể thựchiện nhiềuchứcnăng cùng 1 lúc thông qua các cửasổ giao tiếp Windows. VD: Chúng ta có thể vừa nghe nhạc, vừa đánh máy Email : doquangtrang@gmail.com
 6. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC KHÁI NIỆM ¾ Hệ điều hành Windows có thể thực hiện chức năng Plug & Play, có nghĩa là tự động dò tìm và cài đặt các thiết bị gắn thêm vào hệ thống. Tự dò tìm và cài đặt USB cắm vào. Email : doquangtrang@gmail.com
 7. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC KHÁI NIỆM Ngoài ra nó còn cung cấpcáctiệníchđể kếtnốimạng và Internet. Email : doquangtrang@gmail.com
 8. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH PHỔ BIẾN Email : doquangtrang@gmail.com
 9. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS MỘT VÀI ĐỊNH NGHĨA CẦN BIẾT Email : doquangtrang@gmail.com
 10. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Ổ ĐĨA (DRIVE) ¾ Ổ đĩa(drive) là gì ? Là nơi để chứachương trình và dữ liệu. Email : doquangtrang@gmail.com
 11. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Ổ ĐĨA (DRIVE) ¾ Quản lý ổ đĩa Để quản lý các ổ đĩa hệ thống thường đặt tên cho mỗi ổ đĩa bằng 1 ký tự, bắt đầu là chữ A và các ký tự tiếp theo và dấu “:” VD : (A): ; (C): ;(D): Email : doquangtrang@gmail.com
 12. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Ổ ĐĨA(DRIVE) ¾ Gán nhãn cho ổ đĩa Trong hệ thống Windows ổ đĩacònđược cho phép gán thêm nhãn (do người dùng tựđặt). VD: DATA(D): ; LocalDisk(C): ; MUSIC(E): . Email : doquangtrang@gmail.com
 13. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS THƯ MỤC(FOLDER,DIRECTORY) ¾ Thư mục(Folder,Directory) là gì ? Là phân vùng hình thứctrênổ đĩa để việclưutrữ các tậptin đượctổ chứcmộtcáchcóhệ thống. Lưuý : Trongmộtthư mụctêncủacácthư mục con và tập tin là duy nhất. Email : doquangtrang@gmail.com
 14. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS THƯ MỤC( FOLDER) ¾ Một vài định nghĩa liên quan đếnthư mục(Folder): -Thư mụcgốc: làthư mụccaonhất đượctổ chức trên một ổ đĩavàđượctạoratrongquátrìnhđịnh dạng ổ đĩabằng lệnh Format. - Không thể xóa thư mụcnày. -Kýhiệu:\ Email : doquangtrang@gmail.com
 15. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS THƯ MỤC(FOLDER) ¾ Một vài định nghĩa liên quan đếnthư mục(Folder): -Thư mụchiện hành : là thư mục chúng ta đang chọnhay đang làm việc. Ký hiệu : .(mộtdấuchấm) -Thư mục cha : là thư mụccấpngaytrêncủamột thư mục. Ký hiệu : (hai dấuchấm) -Thư mụcrỗng : là thư mục không chứatậptin nào. Email : doquangtrang@gmail.com
 16. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS THƯ MỤC(FOLDER) ¾ Cách tạorathư mục(Folder) New Folder Click vào chữ New Folder trong cửasổ Windows Email : doquangtrang@gmail.com
 17. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS THƯ MỤC(FOLDER) ¾ Cách tạorathư mục(Folder) Click phảitạicửasổ cầntạo+ New + Floder Email : doquangtrang@gmail.com
 18. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS THƯ MỤC(FOLDER) ¾ Hãy tạo ra cây thư mục theo yêu cầu sau : D:\ Tên HV Data Games Media Files Movies Mario Music Fifa2011 Email : doquangtrang@gmail.com
 19. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TẬP TIN (FILE) ¾ Tập tin (file) là gì ? Là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra, các thông tin này là một hay nhiều chuổi ký tự. Quy tắc đặttênchotập tin (filename) là để phân biệt giữacáctậptin với nhau. Email : doquangtrang@gmail.com
 20. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TẬP TIN(FILE) ¾ Tên tập tin(filename) . VD: Tailieu.doc ; thuchanh.xls Lưu ý : Trong Windows chiềudàitênchínhcóthể dài 255 ký tự. Mỗichương trình khác nhau có tên mở rộng tương ứng. Các ký tự : /\:?*”|<> không được dùng để đặttêntậptin. Không nên đặttêntậptin códấutiếng việtvìcóthể không mở được ở máy khác. Email : doquangtrang@gmail.com
 21. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TẬP TIN(FILE) ¾ Ba yếutố tạo thành tên đầy đủ của file 1- Tên ổ đĩachứa File 2- Đường dẫn đến Folder con chứa file 3- Tên file. Email : doquangtrang@gmail.com
 22. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TẬP TIN(FILE) ¾ Cách tạoratập tin file 1- Từ các chương trình ứng dụng. 2- Từ short menu. Email : doquangtrang@gmail.com
 23. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TẬP TIN(FILE) ¾ Hãy tạoracáctậptin : D:\ 1- vd1.doc tạithư mục Data. Tên HV 2- diachi.txt tạithư mụctênHV Data Games Media Files 3-nhactrinh.txt tạithư mụcMusic Movies Mario Music Fifa2011 Email : doquangtrang@gmail.com
 24. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS ĐƯỜNG DẪN(PATH) ¾ Đường dẫn(path) là gì ? Là đường chỉđếnmộttập tin, hay mộtthư mụcnàođó. Email : doquangtrang@gmail.com
 25. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS ĐƯỜNG DẪN(PATH) ¾ Đường dẫntuyệt đối : là đường dẫnchỉ từ thư mục gốc đếntậptin : VD : D:\BAOCAO\QUY1\tonkho.xls Email : doquangtrang@gmail.com
 26. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS ĐƯỜNG DẪN(PATH) ¾ Đường dẫntương đối : là đường dẫncủamột đối tượng nhìn từ thư mụchiện hành. VD : \QUY1\tonkho.xls Email : doquangtrang@gmail.com
 27. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS MỘT SỐ QUY ƯỚC SỬ DỤNG CHUỘT ¾ Di chuyển chuột : Để chỉ đến một đối tượng. ¾ Click(kích) chuột : Nhấn nút trái chuột 1 lần. ¾ Double click(kích đúp): Nhấn nút trái chuột 2 lần liên tục. ¾ Right click(kích phải): Nhấn nút phải chuột 1 lần. ¾ Drag&Drop(rê và thả) : Nhấn và giữ nút trái chuột sau đó di chuyển đối tượng đến nơi mong muốn rồi thả ra. Email : doquangtrang@gmail.com
 28. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS MỘT SỐ QUY ƯỚC SỬ TỔ HỢP PHÍM Alt + Key : Là ấn và giữ phím Alt sau đó ấn tiếp Key cần thực hiện Ví Dụ : Ấn Alt + F4 Ctrl + Alt + Delete Email : doquangtrang@gmail.com
 29. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TÌM KIẾM TẬP TIN, THƯ MỤC Don’t remember: Không xác định đượcthờigian Within the last week: Tuần trước Past month: Tháng trước Within the past year: Trong vòng năm trước Specify dates: Ngày cụ thể Email : doquangtrang@gmail.com
 30. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS TÌM KIẾM TẬP TIN, THƯ MỤC Don’t remember: Không xác định được kích thước Small: kích thước 1MB Specify size: dung lượng cụ thể Email : doquangtrang@gmail.com
 31. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS LÀM VIỆC VỚI FOLDER OPTIONS Email : doquangtrang@gmail.com
 32. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC THUỘC TÍNH CỦA THƯ MỤC Email : doquangtrang@gmail.com
 33. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CÁC THUỘC TÍNH CỦA TẬP TIN Email : doquangtrang@gmail.com
 34. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS PHỤC HỒI THƯ MỤC, TẬP TIN BỊ XÓA Email : doquangtrang@gmail.com
 35. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH PC BÀI TẬP NHÓM Space 00000 F 00110 K 01100 Q 10010 X 11000 A 00001 G 00111 L 01101 R 10011 Y 11001 B 00010 H 01000 M 01110 S 10100 Z 11010 C 00011 I 01001 N 01111 T 10101 W 11011 D 00100 J 01010 O 10000 U 10110 \ 11100 E 00101 P 10001 V 10111 : 11101 Bảng 1 Email : doquangtrang@gmail.com
 36. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS BÀI TẬP NHÓM 1- Hãy tạo ra tập tin có tên Tao va xoa.doc trong thư mục Họ và tên học viên. 2- Thiết lập thuộc tính Read only cho tập tin. Thử xóa tập tin vừa tạo rồi quan sát. 3- Thiết lập thuộc tính Hidden cho tập tin apply rồi quan sát. 4- Bỏ các thuộc tính vừa tạo, sau đó xóa tập tin này đi. 5- Khôi phục lại tập tin vừa xóa. Email : doquangtrang@gmail.com
 37. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS BÀI TẬP NHÓM Mộng Mơ mớivàolàmtại phòng Nhân sự củamột công ty Intel - KCNC. Mộng Mơđượcbàn giao lạihồ sơ, giấytờ và cả những dữ liệu trên máy tính. Sau mộttuầntìmhiểu, nghiên cứu, Mộng Mơ tạm phân chia các loạitàiliệu đang có trên máy thành các loại sau: 1. Thông tin củatừng nhân sự (thông tin cá nhân, bằng cấp) ở mỗi phòng ban (P.Nhân sự, P. Kế toán, BGD, P. Kinh doanh, P.Marketing, Nhà máy ) 2. Theo dõi chấmcông 3. Hồ sơ BHYT, BHXH 4. Lịch công tác tuầntừ năm 2008 đếnnay 5. Báo cáo: DS nhân sự, DS khen thưởng, DS tăng lương 6. Mộtsố games, nhạc, hình ảnh riêng 7. Mộtsố tậptin sưutầmtừ Internet BạnhãygiúpMộng Mơ tổ chứclạidữ liệutrênmáy. Email : doquangtrang@gmail.com
 38. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Khởi động Windows Là nạpmộtsố file cần thiếtcủaHĐH vào RAM, đây là động tác bắtbuộc đầutiênkhisử dụng máy. Có 2 cách khởi động nóng: - Dùng tổ hợp Ctrl+Alt+Del - Ấn nút Reset trên case máy Màn hình login vào Windows7 Email : doquangtrang@gmail.com
 39. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Kết thúc Windows Là quá trình thoát khỏimôitrường làm việccủa Windows. Có 2 trường hợpkết thúc : - Kết thúc tạmthời : Sleep,Standby, - Kết thúc hoàn toàn : Shutdown,Turn Off Email : doquangtrang@gmail.com
 40. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Các lựachọntrênmenu kết thúc Windows 1- Switch user 2- Log off 3- Lock 4- Restart 5- Sleep 6- Hibernate Email : doquangtrang@gmail.com
 41. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Các lựachọntrênmenu kết thúc Windows 1- Switch user : Là chuyểnsang tàikhoản người dùng khác. Các chương trình đang chạy không bị thoát ra. Email : doquangtrang@gmail.com
 42. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Các lựachọntrênmenu kết thúc Windows 2- Log off : Là thoát khỏi tài khoản đang dùng.Các chương trình đang chạyphải kết thúc. Email : doquangtrang@gmail.com
 43. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Các lựachọntrênmenu kết thúc Windows 3- Lock : Tài khoản đang sử dụng Bị thoát ra ngay. Muốn sử dụng phải đăng nhập lại. Email : doquangtrang@gmail.com
 44. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Các lựachọntrênmenu kết thúc Windows 4- Restart : Khởi động lại máy tính, các chương trình đang chạybị thoát hoàn toàn. Máy tính sẽ nạplạiphầnmềmHĐH. Email : doquangtrang@gmail.com
 45. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC WINDOWS ¾ Các lựachọntrênmenu kết thúc Windows 5- Sleep Toàn bộ máy tính tạmdừng hoạt động, bấmphím bấtkỳđể“đánh thức” máy tính. 6- Hibernate : Giống như Sleep, Nhưng ngủ ‘sâu” hơn, phải đánh thứcbằng phím Power. Email : doquangtrang@gmail.com
 46. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH PC TỔNG KẾT BÀI HỌC 1- Phân biệt giữa phần cứng và phần mềm ? 2- Hệ điều hành Windows là gì ? 3- Chức năng cơ bản của Hệ điều hành là gì ? 4- Kể tên các HĐH Windows mà bạn biết ? Email : doquangtrang@gmail.com
 47. www.proskills.vnwww.proskills.vn TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH PC Thank you ! Email : doquangtrang@gmail.com