Bài giảng Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch

pptx 16 trang hapham 8201
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_doi_tuong_va_phuong_phap_nghien_cuu_cua_dia_ly_du.pptx

Nội dung text: Bài giảng Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch

 1. VẤN ĐỀ 1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỊA LÝ DU LỊCH GV: Nguyễn Thị Huyền Thương LOGO
 2. NỘI DUNG CHÍNH Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch Phương pháp nghiên cứu
 3. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.1. Khái niệm 1.1.1. Du lịch Tonos Du lịch Tour Tourism
 4. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.1. Khái niệm 1.1.1. Du lịch
 5. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.1. Khái niệm 1.1.2. Khách du lịch
 6. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.1. Khái niệm 1.1.3. Sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến đi du lịch
 7. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.1. Khái niệm 1.1.3. Sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch = DVDL + TNDL
 8. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.1. Khái niệm 1.1.3. Sản phẩm du lịch Tính Tính thời vụ vô hình Tính ko Không lưu kho, Đặc điểm dịch cất trữ của SPDL chuyển Tính Tính đồng không thời đồng nhất
 9. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.2. Các loại hình du lịch -Phân loại theo mục đích chuyến đi -Phân loại theo tài nguyên du lịch -Phân loại theo lãnh thổ hoạt động -Phân loại theo vị trí địa lý -Phân loại theo thời gian -Phân loại theo phương tiện -Phân loại theo hình thức tổ chức
 10. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.3. Vai trò của du lịch đối với kinh tế - xã hội và môi trường Môi trường Xã hội Kinh tế
 11. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.4. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của du lịch 1.4.1. Ý nghĩa kinh tế
 12. 1. Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch 1.4. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của du lịch 1.4.2. Ý nghĩa xã hội
 13. 2. Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch 2.1. Đối tượng của địa lý du lịch Địa lý du lịch nghiên cứu hệ thống lãnh thổ nghỉ ngơi du lịch, phát hiện quy luật hình thành, phát triển và phân bố của nó thuộc mọi kiểu, mọi cấp; dự báo và nêu lên các biện pháp để hệ thống ấy hoạt động một cách tối ưu
 14. 2. Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch 2.2. Nhiệm vụ của địa lý du lịch Nghiên cứu tổng hợp mọi TNDL, sự kết hợp của chúng theo lãnh thổ và định hướng khai thác có hiệu quả Nghiên cứu nhu cầu du lịch và Nhiệm vụ của sự phân hóa của nó theo lãnh thổ ĐLDL Xác định cơ cấu lãnh thổ tối ưu của các vùng du lịch
 15. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp dự báo Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống Phương pháp Phương pháp Phương pháp nghiên cứu xã hội học nghiên cứu thực địa Phương pháp toán học Phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin địa lý (GIS)